MÅL
Mina mål med min uppfödning är att försöka få fram trevliga,
sunda och rastypiska individer  av de raser jag föder upp.

Jag tänker att det finns tre hörnstenar:
Hälsa, temperament och exteriör. Ingen del är mindre värd.
Jag använder friska hundar, med trevligt, rastypiskt temperament och ändamålsenlig exteriör i min avel.
Jag ser till hela hunden. Anatomi och funktion hänger ihop. Jag följer rasstandarden.
Den perfekta hunden finns inte, men man kan sträva efter att försöka förbättra de ev. brister som finns.

För att  uppnå målen exteriört så ställer jag ut mina hundar för att få en utvärdering på dem.
Jag låter MH testa dem för en utvärdering av den mentala biten.
Och jag testar hundarna så långt jag kan i de rasrelaterade arbetstest som finns för de olika raserna
så jag vet om de rastypiska egenskaperna finns.

Att köpa valp hos Allemoras