galleri
  1. Dexter, 4 bilder Nr 3 tagen av Stine, kennel loppekassa
  2. Trolla, 4 bilder
  1. Aqua, 4 bilder
  2. Tuffa, 4 bilder
  • Otto, 4 bilder Nr 4 tagen av tone Husted, ägare
  • Flisan, 2 bilder. Skruffa 2 bilder