Det kan kanske bli borderterriervalpar sommaren 2021. Planer pågår.