Jag går på kurser och föreläsningar så fort jag kan för att lära mig mer om hundar och hundträning.
Här är ett urval av de kurser och föreläsningar jag gått under åren.

Februari-April 2019
Agility coachgrupp med Dexter
hos Nadine Rinderud

Februari-Mars 2019
Unghundskurs med Aqua
hos Nositeten

Januari 2019
Ytsök
Kurs hos Nositeten

November 2018
Anatomiföreläsning  med Gerhard O’Shea i regi av Östek

Oktober 2017 Borderterrierkonferens
-Tandhälsa
Föreläsning med Ann Pettersson, specialist i odontologi
-Parning, dräktighet och valpning
Föreläsning med professor Anne-Sofie Lagerstedt

Oktober 2017 Labradorkonferens
-Senare historia och hur begreppen field trial och show uppkommit
med Richard Edwards, kennel Lasgarn
-Tankar kring avel och uppfödning
med Marion Hopkinson, kennel Rocheby
–  Rasens utveckling sett ur den jaktliga aspekten
med Lasse Johnsson
– Funktionsbeskrivning- Retriever
med Cilla Hamfelt och Lasse Johnsson

September- oktober 2016
Anatomi och bedömningsteknik
Kurs med Moa Persson

Oktober 2016
Anatomiföreläsning med Cindy Pettersson i regi av ÖsTek

April 2016
Nosework
Kurs hos Nositeten

Mars 2016
Belöningar
Föreläsning med Maria Brandel

Februari 2014
Borderterriern från min synvinkel
Föreläsning med Dan Ericsson i regi av Bordeterriersällskapet

Januari 2014 och Oktober 2016
Bra relation.
Föreläsning med Kenth Svartberg

Den missuppfattade hunden
Föreläsning med Per Jensen

Hundens anatomi.
Föreläsning med Moa Persson i regi av ÖsTek

Hundens beteende Distansutbildning i regi av SKK

Dec 2012- Nov 2013
Uppfödarutbildningen i regi av Stokk
-Valpens beteende
-Juridik
-Anatomi
-Parning och valpning
-Genetik
-Utfodring

2006 Ringsekreterarutbildning Stokk